Akbar and Birbal Stories in Hindi

Akbar and Birbal Stories in Hindi

Akbar and Birbal Stories in Hindi Andho ki Adhik Ginti Badshah akbar parshan mudra mein baithe the. Mann behlaw ke liye badshah birbal se bole- humare rajye mein kitne andhe honge birbal jahapanah mujhe andho ki sahi sankha ka to pata nahi,… Continue Reading